Obama vertelt op Facebook over bezuinigingen

Op Facebook werd president Obama gisteren geïnterviewd door Facebook-oprichter Mark Zuckerberg.

facebook-67361_640Via de website Facebook Live zendt Facebook interviews met bekende mensen uit. Alhoewel president Bush hem in november 2010 al voorging, staat Obama bekend als de eerste Amerikaanse president die in zijn campagnes actief gebruikt maakt van sociale media. Zijn Facebookpagina wordt momenteel door 19 miljoen gebruikers ‘leuk gevonden’.

Obama gaf in het interview aan dat sociale media zoals Facebook zich uitstekend lenen voor politici en burgers om hun kijk op de politiek weer te geven. Het is een interactief medium waarmee burgers zich beter kunnen informeren en hun stem kunnen laten horen. Dit zorgt uiteindelijk voor een betere democratie, gezien de kloof tussen politiek en burgers kleiner wordt. Gisteravond gebruikte Obama het interview op Facebook voornamelijk om zijn visie op de toekomst van Amerika te verspreiden onder Facebookgebruikers. Naar schatting 50.000 mensen bekeken het interview online. De zichtbaar zenuwachtige Zuckerberg werd door Obama nog humorvol bespot waarbij Obama aangaf de eerste persoon te zijn die ervoor gezorgd heeft dat Zuckerberg een stropdas droeg.

Bezuinigen
Het grootste gedeelte van het interview gaf Obama antwoorden op vragen uit het aanwezige en online publiek over de economische situatie in de V.S. waaronder het begrotingstekort van Amerika. Binnen tien jaar wil Obama 4 biljoen dollar bezuinigen. Dit wil hij doen door op een gebalanceerde manier op veel gebieden te snijden in de kosten, waardoor er 3 biljoen bezuinigd kan worden. Bij Defensie kan alleen al 800 miljard dollar worden bezuinigd door geen overbodige wapens meer te kopen en andere uitgaven te schrappen. De belastingen zullen daarnaast omhoog gaan naar de tarieven die gehanteerd werden ten tijde van het Clinton-bewind en zullen vooral de rijkere bovenklasse en bedrijven belasten. Dit levert naar waarschijnlijkheid 1 biljoen op.

Zorgsysteem
De bezuinigen op de meeste gebieden moet volgens Obama gepaard gaan met het herdefiniëren van de bijbehorende systemen. Het zorgsysteem, waar al 100 jaar niks aan gedaan is, vormt daarbij één van de grootste uitdagingen. Er wordt nu teveel geld verspild in de zorg. Om dit te veranderen moet er drastisch worden ingegrepen. Automatisering en digitalisering kunnen hierin een grote rol spelen. Doordat in de zorg alles nu voornamelijk nog via papier verloopt, zijn er veel onnodige en dubbele lasten. Door te werken met een enkel elektronisch zorgsysteem kan er dan ook veel efficiënter en goedkoper gewerkt worden. Het implementeren van automated systems is alleen moeilijk, vanwege alle verschillende systemen die worden gebruikt in de zorg en de onwil van veel zorgverleners om te investeren in dure IT-systemen. Daarom zal de overheid volgens Obama moeten helpen bij deze investeringen. Binnen vijf jaar moet de automatisering zijn doorgevoerd en de winsten daarvan merkbaar zijn.

Scholing
Op alle gebieden zal volgens Obama bezuinigd moeten worden, behalve op de gebieden duurzame energie, scholing en infrastructuur. Hij merkt op dat in veel gesprekken met bedrijven uitSilicon Valley wordt aangegeven dat er te weinig goede programmeurs en ontwikkelaars te vinden zijn. Hij concludeert hieruit dat de Amerikaanse scholing op dit gebied faalt. Hij wil dan ook meer investeren in bèta-studies en daar vooral vrouwen en minderheidsgroeperingen bij betrekken. Verder legt hij uit dat scholen meer moeten investeren in het aantrekken van goede leraren die voldoende verdienen en ervoor zorgen dat er minder kinderen uitvallen op school. De overheid heeft naar aanleiding hiervan een competitie georganiseerd waaraan alle scholen uit Amerika konden meedoen. De opdracht was simpel; in ruil voor een bonus moesten scholen aantonen op welke manier zij het onderwijs hervormd en verbeterd hebben. Dit moest worden aangetoond met data waaruit bleek dat bijvoorbeeld het niveau van de leerlingen omhoog ging of dat er minderdrop outs waren. Obama gaf aan dat deze creatieve aanpak voor vele innovatieve en kwalitatief goede plannen heeft gezorgd waar de overheid nu op wil voortbouwen. En daarvoor heeft Obama vooral de steun van de burgers nodig (zinspelend op de verkiezingen van volgend jaar).

Na afloop van het interview ontving Obama een trui met het logo van Facebook erop, met daarbij de woorden van Zuckerberg: “Just in case you want to dress like me.”